Biodiversiteit staat bij ons op nummer één

Bij Compact Fruit hechten wij veel waarde aan biodiversiteit en een duurzame teelt. Wij zorgen voor afwisseling tussen onze fruitbomen door het planten van vaste planten en rozen, waardoor we geen monocultuur hebben. Ook laten we bepaalde soorten onkruiden (tijdelijk) staan om de natuurlijke omgeving te stimuleren. Wij werken met een gesloten systeem waarin we al het groenafval van ons tuin- en landschapsbedrijf verwerken tot compost en gebruiken als bestanddeel in onze potgrond. Zo dragen wij bij aan een circulaire economie en verminderen wij onze impact op het milieu.

Alles staat of valt met biodiversiteit, een gezonde bodem, een gezonde omgeving en gezond plantmateriaal. Bij Compact Fruit hechten wij daarom veel waarde aan het toetsen van onze nieuwe boompjes op groeikracht, ziekteresistentie, vruchtbaarheid en de smaak van de vruchten. Zeker in de huidige tijd proberen we zo veel mogelijk mee te bewegen met de natuur en het klimaat. Dit betekent dat we af en toe onze werkwijze moeten bijstellen en ons assortiment daarop moeten aanpassen. Als Nederlands bedrijf vinden wij het belangrijk om onze boomkwekerijproducten in Nederland te kweken, ook al kan het aantrekkelijker lijken om dat uit te besteden aan kwekers in het buitenland.

blad composteren COMPACT FRUIT

COMPACT FRUIT 

het plezier van een eigen fruitboompje